นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Scientist)

February 27, 2020 admin 0

“นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ” คือการต่อยอดจากการวิจัยค้นคว้าในเรื่องไดเรื่องหนึ่งจนตกผลึก และมีความชัดแจ้งในเรื่องนั้นมารังสรรค์ต่อจนเกิดเป็น นักวิทยาศาสตร์เฉพราะทางที่เจาะลึกในเรื่องไดเรื่องหนึ่ง อาทิ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การกีฒา วิศวกร หรือแม้แต่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน

กวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Scientist)

February 27, 2020 admin 0

“นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ” คืออีกหนึ่งประเภทของนักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยในสิ่งที่สามารถอธิบายได้ ผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนได้ข้อสรุป อาทิ นักชีววิทยา นักฟิสิกส์ ซึ่งทั้งนี้จะมีการแบ่งสาขามากมายตามแต่เรื่องที่มีการวิจัย betflix slot และค้นคว้านั่นเอง

เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton)

February 27, 2020 admin 0

เซอร์ไอแซก นิวตัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นลำดับต้นๆของโลกที่ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับของโลกของเรา ทั้งเป็นผู้ที่คิดค้น คิดค้นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน , คิดค้นกฎแรงดึงดูดสากล , พัฒนาวิชาแคลคูลัส , คิดค้นทฤษฎีสี เขานั้นได้ถูกกล่าวว่าเป็นผู้ปฎิวัติวงการวิทยาศาสตร์ของโลกใบนี้

กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

February 27, 2020 admin 0

กาลิเลโอ กาลิเลอี คือบิดาแห่งดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง เขานั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่ริเริ่มการนำเอาหลักคำนวญนั้นมาหาความจริงในเรื่องต่างๆ อาทิ คิดค้นกฎเพนดูลัม , ทฤษฎีวัตถุหนักหรือเบาตกถึงพื้นพร้อมกันเสมอ และยังเป็นผู้ค้น พบดวงจันทน์ของดาวพฤหัส และวงแหวนของดาวเสาร์อีกด้วย

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

February 27, 2020 admin 0

“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” คือหนึ่งในวลีเด็ดของชายคนนี้ที่ทำให้โลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไป อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ คือหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลจาก E = mc2 ที่อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และจากการทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎี เขานั้นเป็นแบบอย่างให้กับเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอย่างแท้จริง

โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison)

February 27, 2020 admin 0

เขาคือคนที่คิดค้นทำให้โลกสว่างไสวด้วยพลังของวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้โลกของเรานั้นพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดไม่เพียงเท่านั้นเขายังเป็น ผู้ให้กำเนิกเครื่องบันทึกภาพ และเสียง และสิ่งประดิษของเขานั้นกล่าวว่ามีถึง 1,093 ชิ้นเลยทีเดียว