Front Page

วิทยาศาสตร์คืออะไร

What is science ?

“วิทยาศาสตร์” คือสิ่งที่ผ่านการคิดวิเคราห์ และพิจารณาที่ผ่านการศึกษาวิจัยในเชิงประจักษ์ จนได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ อธิบายสิ่งที่เรานั้นไม่เข้าใจ เช่นแรงโน้มถ่วง อากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงปัจจัยรอบตัวของเรานั้นเอง การศึกษา และเข้าใจในวิทยาศาสตร์นั้นทำให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้น

วิทยาศาสตร์กายภาพ

“วิทยาศาสตร์กายภาพ” คือ องค์รวมของความรู้ในเรื่องพื้นฐานของโลก และจักรวาลทั้งหมด ทั้งกฎฟิสิกส์ แรงโน้มถ่วง ดาราศาสตร์ การคำนวญ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น

LEARN MORE

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

“วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ” คือสิ่งที่สามารถอธิบายถึงความเป็นไปของธรรมชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ ปรากฎการณ์ต่างๆ แสงเหนือ แสงใต้ พายุ และพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

LEARN MORE

วิทยาศาสตร์สังคม

“วิทยาศาสตร์สังคม” คือการอธิบายของรูปแบบของการมีอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ในรูปแบบของสังคม ปฏิสัมพันธ์ พฤติกรรมของการอยู่ร่วมกันที่ก่อให้เกิดสังคมในรูปแบบต่างๆ

LEARN MORE

นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Scientist)

“นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ” คืออีกหนึ่งประเภทของนักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยในสิ่งที่สามารถอธิบายได้ ผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนได้ข้อสรุป อาทิ นักชีววิทยา นักฟิสิกส์ ซึ่งทั้งนี้จะมีการแบ่งสาขามากมายตามแต่เรื่องที่มีการวิจัย และค้นคว้านั่นเอง

LEARN MORE

นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Scientist)

“นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ” คือการต่อยอดจากการวิจัยค้นคว้าในเรื่องไดเรื่องหนึ่งจนตกผลึก และมีความชัดแจ้งในเรื่องนั้นมารังสรรค์ต่อจนเกิดเป็น นักวิทยาศาสตร์เฉพราะทางที่เจาะลึกในเรื่องไดเรื่องหนึ่ง อาทิ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การกีฒา วิศวกร หรือแม้แต่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน

Learn More

Join us. It will only take a minute

“นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก”

มาทำความรู้จัก เหล่านักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลก ที่สร้างคุณประโยชน์ มากมายให้กับโลกใบนี้ หากไม่มี นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ เราคงบอกไม่ได้เลยว่า โลกของเรานั้นจะไพัฒนาอย่างก้าวกระโดด อย่างในปัจจุบันนี้หรือไม่

“เซอร์ไอแซก นิวตัน”

(Sir Isaac Newton)

เซอร์ไอแซก นิวตัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นลำดับต้นๆของโลกที่ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับของโลกของเรา ทั้งเป็นผู้ที่คิดค้น คิดค้นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน , คิดค้นกฎแรงดึงดูดสากล , พัฒนาวิชาแคลคูลัส , คิดค้นทฤษฎีสี เขานั้นได้ถูกกล่าวว่าเป็นผู้ปฎิวัติวงการวิทยาศาสตร์ของโลกใบนี้


“กาลิเลโอ กาลิเลอี”

(Galileo Galilei)

กาลิเลโอ กาลิเลอี คือบิดาแห่งดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง เขานั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่ริเริ่มการนำเอาหลักคำนวญนั้นมาหาความจริงในเรื่องต่างๆ อาทิ คิดค้นกฎเพนดูลัม , ทฤษฎีวัตถุหนักหรือเบาตกถึงพื้นพร้อมกันเสมอ และยังเป็นผู้ค้น พบดวงจันทน์ของดาวพฤหัส และวงแหวนของดาวเสาร์อีกด้วย


“อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์”

(Albert Einstein)

“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” คือหนึ่งในวลีเด็ดของชายคนนี้ที่ทำให้โลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไป อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ คือหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลจาก E = mc2 ที่อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และจากการทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎี เขานั้นเป็นแบบอย่างให้กับเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอย่างแท้จริง


“โทมัส อัลวา เอดิสัน”

Thomas Alva Edison

เขาคือคนที่คิดค้นทำให้โลกสว่างไสวด้วยพลังของวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้โลกของเรานั้นพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดไม่เพียงเท่านั้นเขายังเป็น ผู้ให้กำเนิกเครื่องบันทึกภาพ และเสียง และสิ่งประดิษของเขานั้นกล่าวว่ามีถึง 1,093 ชิ้นเลยทีเดียว


1878

กำเนิดหลอดไฟ

1916

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

1873

พาราเซตามอล

Latest News

[one_page_express_latest_news]

Contact Us

[one_page_express_contact_form shortcode=”contact-form-7 id="15" title="Contact form 1"”]