นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Scientist)

February 27, 2020 admin 0

“นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ” คือการต่อยอดจากการวิจัยค้นคว้าในเรื่องไดเรื่องหนึ่งจนตกผลึก และมีความชัดแจ้งในเรื่องนั้นมารังสรรค์ต่อจนเกิดเป็น นักวิทยาศาสตร์เฉพราะทางที่เจาะลึกในเรื่องไดเรื่องหนึ่ง อาทิ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การกีฒา วิศวกร หรือแม้แต่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน

กวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Scientist)

February 27, 2020 admin 0

“นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ” คืออีกหนึ่งประเภทของนักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยในสิ่งที่สามารถอธิบายได้ ผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนได้ข้อสรุป อาทิ นักชีววิทยา นักฟิสิกส์ ซึ่งทั้งนี้จะมีการแบ่งสาขามากมายตามแต่เรื่องที่มีการวิจัย betflix slot และค้นคว้านั่นเอง