สมองกล

ล้ำไปอีกขั้น Neuralink ยักษ์ใหญ่จากอเมริกา เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์

March 4, 2020 admin 0

“คอมพิวเตอร์”  คือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาโดยตลอดตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยทำงาน หรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันก็ยังรู้จักและใช้งานเป็น เนื่องจากเจ้าเครื่องนี้สามารถคำนวณ ประมวลผลและเก็บข้อมูลในหน่วยความจำของอุปกรณ์ตามคำสั่งของผู้ใช้งาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นทั้ง  ข้อความ ตัวเลข รูปภาพ หรือเสียง จากการค้นคว้าความหมายของ “คอมพิวเตอร์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คือ “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์” ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์             แรกเริ่มคอมพิวเตอร์เป็นผลมาจากจากการคิดค้นเครื่องมือในการคำนวณ ซึ่งมีต้นแบบจาก […]

IVF

เทคโนโลยีแช่แข็งไข่ IVF มีโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จแค่ไหนมาดูกัน

March 4, 2020 admin 0

จากผลสำรวจปัจจุบัน หญิงสาวสมัยนี้ไม่อยากมีครอบครัวหรือบุตรเนื่องด้วยหลายปัจจัย แต่ใครเล่าจะรู้อนาคต ในวันข้างหน้าคุณผู้หญิงทั้งหลายอาจจะอยากมีบุตรก็ได้ แต่ผู้หญิงพออายุมากขึ้นความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ก็เพิ่มขึ้นตามมา มีโอกาสแท้งและโอกาสตั้งครรภ์ที่โครโมโซมผิดปกติจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงได้มีนวัตรกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า “เทคโนโลยีแช่แข็งไข่” ขึ้นมา เพื่อช่วยหยุดอายุไข่ไว้เพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ในอนาคต เทคโนโลยีแช่แข็งไข่คืออะไร? วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน เทคโนโลยีแช่แข็งไข่คือการเก็บรักษาไข่ของมนุษย์ที่ต้องการมีบุตรในอนาคต ไว้ในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิ -195 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมือนเป็นการหยุดการทำงานเซลล์ทุกเซล์ไว้ เพื่อคงสภาพเดิมไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงตามอายุขัยของมนุษย์ โดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะเก็บไข่โดยการกระตุ้นรังไข่ด้วยการฉีดยากระตุ้นทุกวัน ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วัน จะมีการทำอัลตร้าซาวด์รวมถึงตรวจฮอร์โมนเป็นระยะๆ เพื่อติดตามผลการเจริญเติบโตของไข่ เมื่อไข่มีขนาดตามที่ต้องการจะฉีดยาที่เรียกว่า […]

Scary Beauty

สุดเจ๋ง ญี่ปุ่นสร้าง Scary Beauty หุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลก

March 4, 2020 admin 0

ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นอย่างมาก อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งประเทศไทยเอง เห็นได้จากการกำหนดนโยบาย กลไกในด้านมาตรการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ เพื่อเร่งพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนลดการพึ่งพาบริษัทต่างชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2015 เป็นต้นมา หุ่นยนต์ได้ถูกพัฒนาจากด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นด้านการบริการ การคมนาคม การแพทย์ และการทหารเป็นต้น จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หุ่นยนต์นั้นมีลักษณะที่คล้ายมนุษย์ เพื่อให้อาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ในชีวิตประจำวันมากมาย หุ่นยนต์คืออะไร หุ่นยนต์หรือโรบอต คือ เครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง ที่มีรูปร่างและโครงสร้างต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน […]

นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Scientist)

February 27, 2020 admin 0

“นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ” คือการต่อยอดจากการวิจัยค้นคว้าในเรื่องไดเรื่องหนึ่งจนตกผลึก และมีความชัดแจ้งในเรื่องนั้นมารังสรรค์ต่อจนเกิดเป็น นักวิทยาศาสตร์เฉพราะทางที่เจาะลึกในเรื่องไดเรื่องหนึ่ง อาทิ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การกีฒา วิศวกร หรือแม้แต่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน

กวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Scientist)

February 27, 2020 admin 0

“นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ” คืออีกหนึ่งประเภทของนักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยในสิ่งที่สามารถอธิบายได้ ผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนได้ข้อสรุป อาทิ นักชีววิทยา นักฟิสิกส์ ซึ่งทั้งนี้จะมีการแบ่งสาขามากมายตามแต่เรื่องที่มีการวิจัย betflix slot และค้นคว้านั่นเอง

เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton)

February 27, 2020 admin 0

เซอร์ไอแซก นิวตัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นลำดับต้นๆของโลกที่ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับของโลกของเรา ทั้งเป็นผู้ที่คิดค้น คิดค้นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน , คิดค้นกฎแรงดึงดูดสากล , พัฒนาวิชาแคลคูลัส , คิดค้นทฤษฎีสี เขานั้นได้ถูกกล่าวว่าเป็นผู้ปฎิวัติวงการวิทยาศาสตร์ของโลกใบนี้

กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

February 27, 2020 admin 0

กาลิเลโอ กาลิเลอี คือบิดาแห่งดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง เขานั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่ริเริ่มการนำเอาหลักคำนวญนั้นมาหาความจริงในเรื่องต่างๆ อาทิ คิดค้นกฎเพนดูลัม , ทฤษฎีวัตถุหนักหรือเบาตกถึงพื้นพร้อมกันเสมอ และยังเป็นผู้ค้น พบดวงจันทน์ของดาวพฤหัส และวงแหวนของดาวเสาร์อีกด้วย

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

February 27, 2020 admin 0

“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” คือหนึ่งในวลีเด็ดของชายคนนี้ที่ทำให้โลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไป อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ คือหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลจาก E = mc2 ที่อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และจากการทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎี เขานั้นเป็นแบบอย่างให้กับเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอย่างแท้จริง

โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison)

February 27, 2020 admin 0

เขาคือคนที่คิดค้นทำให้โลกสว่างไสวด้วยพลังของวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้โลกของเรานั้นพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดไม่เพียงเท่านั้นเขายังเป็น ผู้ให้กำเนิกเครื่องบันทึกภาพ และเสียง และสิ่งประดิษของเขานั้นกล่าวว่ามีถึง 1,093 ชิ้นเลยทีเดียว