โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison)

เขาคือคนที่คิดค้นทำให้โลกสว่างไสวด้วยพลังของวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้โลกของเรานั้นพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดไม่เพียงเท่านั้นเขายังเป็น ผู้ให้กำเนิกเครื่องบันทึกภาพ และเสียง และสิ่งประดิษของเขานั้นกล่าวว่ามีถึง 1,093 ชิ้นเลยทีเดียว