เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton)

เซอร์ไอแซก นิวตัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นลำดับต้นๆของโลกที่ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับของโลกของเรา ทั้งเป็นผู้ที่คิดค้น คิดค้นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน , คิดค้นกฎแรงดึงดูดสากล , พัฒนาวิชาแคลคูลัส , คิดค้นทฤษฎีสี เขานั้นได้ถูกกล่าวว่าเป็นผู้ปฎิวัติวงการวิทยาศาสตร์ของโลกใบนี้