อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” คือหนึ่งในวลีเด็ดของชายคนนี้ที่ทำให้โลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไป อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ คือหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลจาก E = mc2 ที่อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และจากการทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎี เขานั้นเป็นแบบอย่างให้กับเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอย่างแท้จริง