สุดเจ๋ง ญี่ปุ่นสร้าง Scary Beauty หุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลก

Scary Beauty
Scary Beauty หุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลก

ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นอย่างมาก อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งประเทศไทยเอง เห็นได้จากการกำหนดนโยบาย กลไกในด้านมาตรการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ เพื่อเร่งพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนลดการพึ่งพาบริษัทต่างชาติ

ตั้งแต่ปี ค.ศ.2015 เป็นต้นมา หุ่นยนต์ได้ถูกพัฒนาจากด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นด้านการบริการ การคมนาคม การแพทย์ และการทหารเป็นต้น จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หุ่นยนต์นั้นมีลักษณะที่คล้ายมนุษย์ เพื่อให้อาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ในชีวิตประจำวันมากมาย

หุ่นยนต์คืออะไร

หุ่นยนต์หรือโรบอต คือ เครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง ที่มีรูปร่างและโครงสร้างต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน โดยหุ่นยนต์สามารถทำงานจากโปรแกรมการตัดสินใจและสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานให้ทำหลากหลายหน้าที่ได้ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทตามการใช้งาน คือ

1.หุ่นยนต์ชนิดตั้งอยู่กับที่ หุ่นยนต์ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นแขนกล สามารถสามารถขยับและเคลื่อนไหวได้เฉพาะแต่ละข้อต่อภายในตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

2.หุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งจะแตกต่างจากหุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่เพราะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเอง ในปัจจุบันยังเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาอยู่เพื่อออกมาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์สำรวจดาวอังคาร ขององค์การนาซ่า เป็นต้น

หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เสมือนมนุษย์

หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เสมือนมนุษย์ หรือ AI พัฒนาจากหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมให้มีรูปร่างลักษณะเหมือนมนุษย์มากที่สุด ทั้งในด้านของการเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์และด้านความคิด หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั่วโลกในปัจจุบัน คือ

“Sophia” หุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่ได้สิทธิเป็นพลเมือง ผลงานของ Hanson Robotics บริษัทผลิตหุ่นยนต์ที่มีฐานอยู่ในฮ่องกง จุดเด่นคือรูปลักษณะที่เหมือนเหมือนมนุษย์ และสามรารถแสดงความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์ เคลื่อนไหวได้ เรียนรู้จดจำคำพูด สามารถพูดตอบโต้ได้ด้วยเทคโนโลยีจาก Google นอกจากนี้ยังมีกล้องภายในดวงตา ทำให้สบตาเมื่อคุยกับมนุษย์ ซึ่งมีต้นแบบมาจาก “ออเดรย์ เฮปเบิร์น” ดาราดังผู้ล่วงลับ

“Scary Beauty” หุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลก

ล่าสุดนี้ได้มีการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลก ที่ติดตั้งระบบเครือข่ายประสาทเทียมและระบบปัญญาประดิษฐ์โดยวิศวกรหุ่นยนต์ฮิโรชิ อิชิกุโระ มหาวิทยาลัยโอซาก้าและนักวิจัยระบบปัญญาประดิษฐ์ทาเคชิ อิเคกามิ มหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งหุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลกตัวนี้มีชื่อว่า “Scary Beauty”

“Scary Beauty” พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.2017 โดยมีต้นแบบมาจากหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า “Alter 2” หุ่นยนต์ประเภทฮิวแมนนอยหรือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ “Scary Beauty” ถูกออกแบบมาให้สามารถเคลื่อไหวได้เฉพาะส่วนของลำตัวท่อนบน แขน ศรีษะรวมไปถึงการแสดงออกทางสีหน้า ส่วนลำตัวท่อนล่างถูกยึดติดกับฐานบนพื้น ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถขยับเขยื้อนได้เหมือนมนุษย์ในลักษณะเดียวกับที่วาทยากรวงออร์เคสตราที่เป็นมนุษย์สามารถทำได้ นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ของโลกเลยก็ว่าได้ แต่ “Scary Beauty” นับเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ ทางทีมพัฒนายังต้องการพัฒนาเพิ่มเติมให้หุ่นยนต์ตัวนี้ไร้ขีดจำกัดให้มีลักษณะเหมือนมนุษย์มากขึ้นและสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเฉกเช่นมนุษย์

หลายๆท่านอาจจะสังสัยว่าทำไมหุนยนต์ตัวนี้ถึงมีชื่อว่า “Scary Beauty” เนื่องจากตัวนี้ถูกนำมาใช้เป็นวาทยกร ในวงออร์เคสตรา ที่จะทําการแสดงในละครดังอย่างเรื่อง “Scary Beauty” ซึ่งกำกับการแสดงโดยนักดนตรี “Keiichiro Shibuya” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการแสดงในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมนานาชาติด้านการวิจัยเกี่ยวกับชีวิตปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันการใช้งานหุ่นยนต์ในด้านการบริการมีมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างเนื่องในอนาคต จากเดิมที่ใช้แค่ในด้านอุตสาหกรรมเท่านั้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปส่งผลให้หุ่นยนต์ด้านการบริการได้รับความนิยมขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก