กวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Scientist)

“นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ” คืออีกหนึ่งประเภทของนักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยในสิ่งที่สามารถอธิบายได้ ผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนได้ข้อสรุป อาทิ นักชีววิทยา นักฟิสิกส์ ซึ่งทั้งนี้จะมีการแบ่งสาขามากมายตามแต่เรื่องที่มีการวิจัย betflix slot และค้นคว้านั่นเอง